Od momentu utworzenia firmy w 1994 roku, głównym obszarem zainteresowania transcargo były transport pomiędzy Danią i Polską. Do chwili obecnej jest to sztandarowy kierunek, który odgrywa znaczącą rolę w obrotach firmy. Bardzo szybko firma transcargo dała się poznać jako specjalista w transportach nie tylko do Polski , ale do całej Europy Środkowo-Wschodniej.

Panujące w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej skomplikowane procedury celne i pokutująca w wielu miejscach mentalność z poprzedniego ustroju były barierą nie do przejścia dla wielu innych spedytorów, ale nie dla transcargo. transcargo znakomicie znało i przystosowało się do warunków, które zaszły po zmianach ustrojowych po upadku muru berlińskiego.

transcargo nie ograniczało się jednak tylko do transportów pomiędzy Danią i Europą Środkowo-Wschodnią. Od wielu lat firma transcargo realizowała regularne transporty do Grecji i krajów bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia), a otwarcie granic, które dokonało się podczas poszerzenia Unii Europejskiej o nowe kraje członkowskie w 2004 roku, spowodowało ,że charakterystyczne naczepy z logo transcargo są bardzo często spotykane w krajach Europy Zachodniej i całej Skandynawii.

Nasze olbrzymie doświadczenie w Europie Wschodniej i nasze zainteresowanie kierunkami zachodnimi, które nastąpiło po rozszerzeniu Unii Europejskiej spowodowało,że firma transcargo jest pewnego rodzaju klamrą spinającą Wschód z Zachodem.

Naszą specjalizacją jest kierunek POLSKA SKANDYNAWIA POLSKA
KONTAKT
POLSKA
transcargo Sp. z o.o.
Ul. Pomorska 138-141
PL-70 812 Szczecin
Tlf.: +48 91 881 72 00
Fax: +48 91 881 72 99


transcargo Sp. z o.o.
Ul. Felsztynskiego 50
PL-93 582 Łódź
Tlf.: +48 42 648 7690
Fax: +48 42 648 7691


transcargo Sp. z o.o.
Pass 21, Budynek D
PL-05-870 Błonie
Tlf.: +48 42 645 5830
Fax: +48 22 731 7216


transcargo Sp. z o.o.
Ul. E.Kwiatkowskiego 60
PL-81-156 Gdynia
Tlf.: +48 91 881 7250
Fax: +48 58 7425064


transcargo Sp. z o.o.
Wędkowy
PL 83-115 Swarożyn
Tlf.: +48 42 645 5866


DANIA
transcargo A/S
Industrivej 46
DK-6330 Padborg
Tlf.: +45 74 67 11 00
Fax: +45 74 67 19 05


transcargo A/S
Vallensbækvej 24
DK-2605 Brøndby
Tlf.: +45 43 96 97 97
Fax: +45 43 96 16 44
SZWECJA
transcargo Trelleborg A/S
Kontinentplan 2
SE-231 42 Trelleborg
Tlf.: +46 410 48 130
Fax: +46 410 48 139
UKRAINA
transcargo Ukraine
Glubochitskaya st. 58
UKR-252 053 Kiev
Tlf.: +380 44 461 9528
Fax: +380 44 462 5850
FORMULARZ KONTAKTOWY